• English

Abonnemang

Abonnemang är en produkt som är passande för bolag som har ett stora rekryteringsflöden.

Kontrollen är en abonnemangslösning för att snabbt och enkelt med hög kvalitet, kunna kontrollera rättsliga ärenden och skulder för att minimera risker vid rekrytering. Kontrollerna genomförs alltid genom informationsinhämtning från ursprungskälla.

Så fungerar det

Ni outsourcar genomförandet och analysen av bakgrundskontroller till Valida, vilket innebär att vi utför kontrollerna och återkopplar till kund enligt överenskommelse.

En grundkontroll omfattar följande informationsområden:

  • personalia

  • rättsärenden

  • ekonomi

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se