Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang är en produkt som är passande för bolag som har ett stora rekryteringsflöden.

Kontrollen är en abonnemangslösning för att snabbt och enkelt med hög kvalitet, kunna kontrollera rättsliga ärenden och skulder för att minimera risker vid rekrytering. Kontrollerna genomförs alltid genom informationsinhämtning från ursprungskälla.

Så fungerar det

Ni outsourcar genomförandet och analysen av bakgrundskontroller till Valida, vilket innebär att vi utför kontrollerna och återkopplar till kund enligt överenskommelse.

En grundkontroll omfattar följande informationsområden:

  • personalia
  • rättsärenden
  • ekonomi