• English

Utökade bakgrundskontroller

En utökad bakgrundskontroll passar när ni ska anställa någon till en nyckelbefattning eller befattningar med ökad risk.

Validas erbjudande är unikt på marknaden och anpassat efter aktuellt uppdrag.

En felrekrytering kan innebära förödande konsekvenser för ert företag, inte bara ekonomiskt utan också ur tex. arbetsmiljö- och varumärkesperspektiv.

Så funkar det

Vi vet att alla befattningar ställer olika krav. Därför baseras vårt arbete på den aktuella befattningens krav och risker, kombinerat med ert bolags specifika behov och önskemål. Det innebär att inget uppdrag är det andra likt – även om alla uppdrag utgår från samma metodik.

Vi hjälper er att skapa en riskprofil, vi har lång erfarenhet i branschen och vet att riskerna i befattningarna i olika bolag är unika. Riskprofilens syfte är att identifiera och belysa aktuella risker, men också att lägga grunden för vilken information vi behöver inhämta i aktuellt uppdrag för att inte behandla mer information än nödvändigt om er kandidat.

Det hjälper oss att göra en träffsäker och rätt balanserad analys av informationen, vi ger er rekommendationer och åtgärdsförslag baserat på informationen vi insamlat.

Vi finns alltid med er som stöd, vi hjälper er att värdera den information vi har tagit fram och vi rådgör kring hur ni kan föra vidare dialog med kandidaten kring hur eventuella frågetecken kan rätas ut.

Exempel på informationsområden vid Utökad Bakgrundskontroll:

Vi anpassar omfattningen av informationsinhämtningen inom följande områden: personalia, privatekonomisk situation, rättsliga ärenden, företrädaruppdrag, sociala medier och övrig media exponering samt verifiering av utbildningar och tidigare befattningar.

Tilläggstjänster

Beroende på befattning finns också möjlighet att addera ytterligare moduler för djupare analys, ex bedömning av:

  • risker som påverkar ekonomi och varumärke

  • risker för att känslig information kan läcka ut eller säljas

  • historiskt och/eller aktuellt affärsnätverk

  • rättsliga/formella risker

Vad händer sen?

Resultatet av en utökad kontroll landar i en helhetsbedömning och återkopplas till er i ett konsultativt möte, vi hjälper er att analysera de eventuella risker som finns med kandidaten. Utifrån detta underlag är det upp till er att avgöra om ni vill anställa personen i fråga eller inte. Om ni är osäkra på vilken väg som är rätt att gå finns vi med er som stöd och hjälper er att värdera den information vi har tagit fram.

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se