Bakgrundskontroller för rekrytering av kandidater till känsliga befattningar

Vi hjälper företag till en tryggare rekrytering

Läs mer

Vad gör vi?

Valida erbjuder olika former av säkerhetsanalyser: Bakgrundskontroller så väl som utökade bakgrundskontroller och säkerhetsintervjuer. Vi ger stöd och rådgivning i skapandet av policy, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler. Vi är en professionell samarbetspartner som hjälper er att fatta trygga rekryteringsbeslut.

På Valida har vi en gedigen erfarenhet av att kartlägga risker, hämta in och värdera information och göra en samlad bedömning. Vi bedömer, identifierar och utesluter risker.

Vi validerar att rekryteringen är trygg.

Genom att:

 • Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner.
 • Valida har väl utbildad och erfaren personal för både research och analys.
 • Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning.
 • Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer.
 • Ert företag får en enhetlig process för att säkerställa bedömningar av avvikelser.
 • Alla kandidater utvärderas på samma grunder.

Transparens

Ärlighet

Trygghet

Så når vi dit!

 • Erfarenhet

  Vi har lång erfarenhet av bakgrundskontroller och riskbedömningar av rekrytering till känsliga positioner och vet hur det går att undvika att kandidater fuskar sig före i kandidatkön. Varje uppdrag bidrar med nya lärdomar och erfarenheter, som gör att vår utveckling aldrig stannar av.

 • Utveckling

  Vi följer ständigt forskningen kring vad som kännetecknar riskfyllda beteenden hos kandidater. Ett exempel är att psykopater i arbetslivet är vanligare än vad man tror och eftersom ämnet är ganska nytt kommer det ofta ny forskning. Ett annat exempel är forskningen kring personer med rättshaveristiska tendenser.

 • Kommunikation

  Vi är med i debatten om internets möjligheter att skapa sig nya och fabricerade bakgrundshistorier.

 • Erfarenhet & kunskap

  Vi vet att erfarenhet och kunskap är nyckeln till kvalitet i era bakgrundskontroller av kandidater till känsliga befattningar

Våra tjänster

Vi börjar alla våra bakgrundskontroller med att skapa en riskprofil för den befattning som ni ska rekrytera till. Det innebär att vi tillsammans med er definierar vilka skador en felrekrytering skulle kunna göra på ert företag. Utifrån det kan vi säga vilken bakgrundskontroll som skulle passa er.

Senaste blogginläggen

Visa fler blogginlägg