• English

Bakgrundskontroller, DueDiligence & Säkerhetsprövningar

Vad gör vi?

Valida erbjuder olika former av säkerhetsutredningar och analyser: Due Diligence vid bolagsförvärv, Bakgrundskontroller, Utökade bakgrundskontroller, Abonnemangstjänster samt Säkerhetsprövningar/intervjuer. Vi skapar strukturkapital gällande personalsäkerhet i form av policy, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler samt ger stöd och rådgivning gällande detta.

Validas personal har bakgrund från både HR och Säkerhet och vi har en gedigen erfarenhet av att kartlägga risker, hämta in och värdera information samt göra en samlad bedömning.

Vi säljer inte information – vi säljer konsultation.

Vi validerar att rekryteringen är trygg genom att:

  • Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner.

  • Valida har väl utbildad och erfaren personal för både research och analys.

  • Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning.

  • Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer.

  • Ert företag får en enhetlig process för att säkerställa bedömningar av avvikelser.

  • Alla kandidater utvärderas på samma grunder.

Transparens

Ärlighet

Trygghet

Så når vi dit!

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av bakgrundskontroller och riskbedömningar av rekrytering till känsliga positioner och vet hur det går att undvika att kandidater fuskar sig före i kandidatkön. Varje uppdrag bidrar med nya lärdomar och erfarenheter, som gör att vår utveckling aldrig stannar av.

Utveckling

Vi följer ständigt forskningen kring vad som kännetecknar riskfyllda beteenden hos kandidater. Ett exempel är att psykopater i arbetslivet är vanligare än vad man tror och eftersom ämnet är ganska nytt kommer det ofta ny forskning. Ett annat exempel är forskningen kring personer med rättshaveristiska tendenser.

Kommunikation

Vi är med i debatten om internets möjligheter att skapa sig nya och fabricerade bakgrundshistorier.

Erfarenhet & kunskap

Vi vet att erfarenhet och kunskap är nyckeln till kvalitet i era bakgrundskontroller av kandidater till känsliga befattningar.

Våra tjänster

Vi börjar alla våra bakgrundskontroller med att skapa en riskprofil för den befattning som ni ska rekrytera till. Det innebär att vi tillsammans med er definierar vilka skador en felrekrytering skulle kunna göra på ert företag. Utifrån det kan vi säga vilken bakgrundskontroll som skulle passa er.

Senaste blogginläggen

Är korruption på väg att bli normalbilden
Vad händer när kandidaten ljuger?

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se