• English

Om oss

Trygga rekryteringar med Valida

Vårt viktigaste ledord är trygghet. Vi hjälper er att ta fram information kring kandidaterna som gör att ni kan göra riskbedömningar innan anställning. Det leder till en trygg rekrytering. Trygghet för kandidaten skapar vi genom att värna om dennes integritet.

Validas medarbetare har lång erfarenhet i branschen med erfarenhet från både HR- och säkerhetsbranschen. Vi är experter på trygg rekrytering.

Vad vi gör

Valida erbjuder olika nivåer av säkerhetsutredningar/analyser – Due Diligence, bakgrundskontroller, utökade bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar. Vi hjälper er att ta fram policydokument, rutiner, metodik, bedömningsmatriser och riskprofiler.

Varför Valida?

  • Vi är ett konsultativt stöd och en trygg samarbetspartner

  • Valida har välutbildad och erfaren personal för både research och analys

  • Vår metodik är GDPR-anpassad och baseras på uppgiftsminimering och ändamålsprövning

  • Vi hjälper er att värdera informationen som framkommer

Vi arbetar efter en utarbetad metodik för att säkerställa att våra bedömningar av avvikelser som hittas kan garantera alla kandidater en utvärdering på samma grund.

”Bakgrundskontroller är nog ett av de mest missförstådda orden i hela den svenska HR-branschen. Många tror att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning. Men det är en bra bit ifrån sanningen.” – Henrik Carlbark

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se