• English

Due Diligence

Att förvärva eller investera i bolag är en mycket känslig och riskfylld process. En granskning av bolaget (dvs Due Diligence) avhandlar nästan alltid företages ekonomi och legala status. Vi anser att minst lika viktigt är det att kontrollera nyckelpersonerna i bolaget.

Validas erfarenhet är inte bara att man kan finna avgörande information utan mycket av informationen är av arten att man lär känna personen på ett bättre sätt inte bara utifrån ett riskperspektiv. Extra viktigt är det vid de tillfällen som personerna ska återinvestera i företaget.

Så funkar det

Utifrån er och företagets situation skapar vi tillsammans med er riskprofil. Riskprofilens syfte är att identifiera och belysa aktuella risker, men också att lägga grunden för vilken information vi behöver inhämta i aktuellt uppdrag för att inte behandla mer information än nödvändigt om er kandidat.

Det hjälper oss att göra en träffsäker och rätt balanserad analys av informationen, vi ger er rekommendationer och åtgärdsförslag baserat på informationen vi insamlat.

Vi finns alltid med er som stöd, vi hjälper er att värdera den information vi har tagit fram och vi rådgör kring hur ni kan föra vidare dialog med kandidaten kring hur eventuella frågetecken kan rätas ut.

Vi anpassar omfattningen av informationsinhämtningen inom följande områden: personalia, privatekonomisk situation, rättsliga ärenden, företrädaruppdrag, sociala medier och övrig media exponering samt verifiering av utbildningar och tidigare befattningar.

Tilläggstjänster

Beroende på befattning finns också möjlighet att addera ytterligare moduler för djupare analys, ex bedömning av:

  • risker som påverkar ekonomi och varumärke

  • risker för att känslig information kan läcka ut eller säljas

  • historiskt och/eller aktuellt affärsnätverk

  • rättsliga/formella risker

Vad händer sen?

Vi avrapporterar alltid vid ett fysiskt möte där vi tillsammans värderar informationen och de eventuella risker som vi funnit.

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se