• English

Säkerhetsprövningar

Säkerhetsprövningar  för befattningar som omfattas av säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen består av bakgrundskontroll med efterföljande analyser och intervju med kandidaten. Metodiken bygger på direktiven för säkerhetsprövning, Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen.

Utökad Bakgrundskontroll

Som grund till intervjun genomförs en bakgrundskontroll där kontrollpunkterna sätts utifrån befattningens/bolagets risker.

Avvikelseanalys

Bakgrundskontrollerna analyseras mot riskprofilen och iakttagelser noteras. Intervjun planeras utifrån riskprofil, den informationen som insamlats och de avvikelserna som är noterade.

Säkerhetsintervjun

Intervjun genomföras utifrån tre syften: kandidatens sanningsenlighet, primära/sekundära risker i förhållande till samt personens förhållningssätt till risker i förhållande till riskanalysen samt kandidatens förhållningssätt till risker.

Vid intervjun kan man bland annat beröra bisysslor, droger, ekonomi, fritidsintressen, intressekonflikter, kontakter, personalia men också tidigare verksamhet, umgänge, utbildning, utlandsresor och utlandstjänstgöring.

Analys och rapport

Analys efter genomförda intervjuer sker i två steg. En omedelbar muntlig avrapportering till beställare om uppenbara risker som kan få till följd att kandidaten inte är tänkbar for uppdraget givet riskanalysen. Därefter sammanställs en skriftlig rapport som avrapporteras till kund vid möte och överlämnas i pappersformat.

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se