Bakgrundskontroller för rekrytering av kandidater till känsliga befattningar

Vi hjälper företag till en tryggare rekrytering

Läs mer

Vad gör vi?

Valida gör anpassade bakgrundskontroller för rekrytering av kandidater till känsliga befattningar. Vi hjälper våra kunder att ta ett tryggt anställningsbeslut.

Alla nyrekryteringar kan gå fel och konsekvenserna kan vara betydande. När ni ska rekrytera en ekonomichef, VD eller annan högre befattning så bör man säkerställa att er slutkandidat verkligen är den personen som han eller hon utger sig för att vara, och att den historia som hen berättat är korrekt. I framtiden är nämligen detta personer som hanterar er känsliga information, är ert ansikte utåt eller har ekonomiskt ansvar.

Vår erfarenhet är att en bakgrundskontroll hjälper dig att minimera risken för en felrekrytering och hjälper dig att fatta rätt beslut

Transparens

Ärlighet

Trygghet

Så når vi dit!

 • Erfarenhet

  Vi har lång erfarenhet av bakgrundskontroller och riskbedömningar av rekrytering till känsliga positioner och vet hur det går att undvika att kandidater fuskar sig före i kandidatkön. Varje uppdrag bidrar med nya lärdomar och erfarenheter, som gör att vår utveckling aldrig stannar av.

 • Utveckling

  Vi följer ständigt forskningen kring vad som kännetecknar riskfyllda beteenden hos kandidater. Ett exempel är att psykopater i arbetslivet är vanligare än vad man tror och eftersom ämnet är ganska nytt kommer det ofta ny forskning. Ett annat exempel är forskningen kring personer med rättshaveristiska tendenser.

 • Kommunikation

  Vi är med i debatten om internets möjligheter att skapa sig nya och fabricerade bakgrundshistorier.

 • Erfarenhet & kunskap

  Vi vet att erfarenhet och kunskap är nyckeln till kvalitet i era bakgrundskontroller av kandidater till känsliga befattningar

Våra tjänster

Vi börjar alla våra bakgrundskontroller med att skapa en riskprofil för den befattning som ni ska rekrytera till. Det innebär att vi tillsammans med er definierar vilka skador en felrekrytering skulle kunna göra på ert företag. Utifrån det kan vi säga vilken bakgrundskontroll som skulle passa er.

Senaste blogginläggen

Visa fler blogginlägg