Sten Heckscher skräder inte orden

Att följa de första tio minuterna av Sten Heckschers redovisning av Paolo Macchiarini skandalen på Karolinska Institutet är oerhört intressant.

Sten är väl ingen expert på rekrytering men det gör det kanske än mer intressant hur han totalsågar KI´s rekrytering av Macchiarini. Dessa saker pekar han på:

 1. Bristfällig beredning.
  Här talar Sten om att det inte egentligen fanns en tjänst utlyst. Behovet uppkom när rektorn träffade Macchiarini och just för att det var rektorn som initierade rekryteringen så var det ingen annan på KI som egentligen ifrågasatte varken kandidaten eller processen. Man visste helt enkelt inte varken varför, hur eller vad man rekryterade. Inte så svårt att gå fel då eller hur.
 2. Anmärkningsvärt dåliga referenser som inte beaktas.
  Sten ägnar några minuter att läsa de referenser som kommer in och att referenserna inte beaktas och ej heller följs upp är just anmärkningsvärt.
 3. Fel rekryteringsresurs dvs rektorn.
  Rektors agerande. Rektorn drev detta själv och hade ingen som varken kunde eller för den delen hade tillfälle att ifrågasätta. Och detta är ju inte ovanligt: En dominant ledare ”tar ansvaret”. Rektorn ”driver” igenom rekryteringen.
 4. Avsaknad av kontroller och vidimering.
  En noggrannare utredning borde gjorts speciellt med tanke på de indikationerna man fått. Stens åsikt är att det är tveksamt att Machiarini överhuvudtaget skulle anställts, med det som sedermera framkommit.

Jag tycker att detta är ett intressant ”case” och det blir ju inte mindre intressant för att det är den akademiska världen som är ”drabbad”. Det är slående hur många gånger jag har sett resultatet av liknande rekryteringar. Chefer som sätter sin ”kvalitetsstämpel” på kandidater av en ovidkommande anledning som att man kanske bor grannar med varandra. Rekryteringar till positioner som inte finns. Total avsaknad av en professionell rekryteringsprocess med bland annat en kravspecifikation.

Fler måste stå upp för att man ska vara noggrannare i rekryteringar. Det finns en anledning till att vi har processer som kvalitetssäkrar rekryteringar. Men oavsett processer så måste ju det finnas människor som kontroller att vi följer dessa, och de måste stå upp, resa på sig och säga ifrån!

Och som Sten säger: En noggrannare utredning dvs bakgrundskontroll!

Här finner ni en länk till Sten Heckschers presskonferens.

Dela gärna

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se

Copyright © Valida AB