Att informera kandidaten om kommande bakgrundskontroll – succé eller helvete?

Under mina snart 20 år i rekrytering & bakgrundskontroll-branschen har jag funnit att det finns tre typer av kandidater som samtliga reagerar på ett begränsat antal sätt, vilket i sig kan vara skillnaden mellan succé och helvete – ge dig själv ett försprång genom att ställa rätt frågor.

Varför är då detta ett så viktigt tips? Jo det är kopplat till en av de vanligaste frågorna som jag får när jag föreläser: Vilka kandidater är det som fastnar i bakgrundskontrollsnätet?

Svaret på den frågan är som många andra frågor: ”Det beror på” och den viktigaste faktorn är hur fin eller grovmaskigt kontrollnätet är, men just det återkommer jag till i ett senare inlägg. Vi ska istället gå igenom kandidatens reaktioner när de blir varse om att det görs en noggrannare bakgrundskontroll. Och här kommer er erfarenhet som rekryterare in. Vid detta tillfälle så testas kandidatens ärlighet och det är inte bara vad hen svarar utan lika mycket hur hen svarar. Ju fler gånger ni ställt frågan desto mer erfarna kommer ni vara på reaktionen.

Grovt kan vi dela in kandidaterna i tre grupper efter hur de reagerar:

  • Kandidat 1 – Inget att finna, inget att berätta.

Lyckligtvis är det flesta kandidater ärliga. Hen berättar att det inte finns något att finna varken angående brott eller skulder alternativt berättar hen direkt och ofta ingående om en fortkörning på en trimmad moped för 25 år sedan.

  • Kandidat 2 – Ingen rök utan eld.

De säger att det inte finns något att finna av lite olika anledningar: Antingen har man ingen aning om vad som står att finna. Man tror att en bakgrundskontroll är en enkel kontroll mot ett belastningsregister eller liknande och denna typ av kandidater återfinns inte där. Det har de aktivt sett till att undvika på olika sätt – ibland lagligt ibland inte.

  • Kandidat 3 – Sweet-talker/Den talföre.

Sedan finns det de kandidater som vet att vi kommer finna saker, men de är övertygade om att de i en framtida argumentation kan komma ur eventuella belastningar med fler lögner. För de ljuger när de säger att  det inte finns något att hitta i kontrollen.

Båda dessa sista kandidatkategorier är farliga. Du har att göra med personer som döljer sanningar, aktivt ljuger och framförallt faktiskt har saker i sin bakgrund som är belastande för dem. Naturligtvis finns det varianter på dessa kandidater också – de som är helt öppna med grova brott i sin historia och så de som är drivna lögnare som ger en liten sanning för att verka ärliga men kontrollen kommer påvisa grövre saker i deras bakgrund. 

Hur du ställer frågan kan avgöra hur kandidaten svarar

Många rekryterare säger idag att de alltid frågar kandidaten något i den här stilen:

  • Har du varit fälld för ett brott?
  • Om vi gör en bakgrundskontroll, vad skulle vi finna?

Jag tror att den senare frågan är bättre men den måste ställas med emfas: Om vi verkligen gräver i din bakgrund, vad skulle vi finna som är belastande vid denna rekrytering?

Genom att ställa denna fråga och sedan följdfrågor på deras svar så visar vi för det första att det är en väsentlig del i intervjun och inte något som vi hastar över och tycker är lite obehagligt. För det andra visar ni för kandidaten hur viktigt detta område är för er. Och för det tredje så kan denna fråga framkalla annat beteende hos kandidaten. Erfarenheten visar att det kan sluta med att ni har kandidater som väljer att inte gå vidare för de vet att de har något i sin bakgrund som kommer komma upp.

Så här kommer dagens tips:

Var transparenta i hela processen. Beskriv redan från början att det kommer göras noggranna bakgrundskontroller på slutkandidaterna. Beskriv också gärna vad de kontrollerna omfattar och innehåller! Ni kommer spara tid och ni kommer minska risken för negativa överraskningar!

Är du osäker på hur du förbereder en riskprofil? Läs mitt tidigare inlägg om just detta här.

Dela gärna

Kontakta oss

Vi tycker att ordet bakgrundskontroller är ett av de mest missförstådda orden i den svenska HR-branschen. Vi möter ofta HR-chefer som inte vet vad en bakgrundskontroll är. Men det mest vanliga missförståndet är att bakgrundskontroller är samma sak som en kontroll mot ett polisregister eller en kreditprövning.
Det är så långt från sanningen som man kan komma.

Om du planerar en rekrytering eller om du vill veta mer om hur du skapar ett tryggare rekryteringsbeslut – hör av dig till oss!

08-528 009 60
info@valida.se