Vad har Carl Bennet och Valida gemensamt?

Vad är egentligen nyckeln till lyckade rekryteringar? Carl Bennet uttrycker sig kring frågan i Veckan Affärer och i vårt senaste blogginlägg delar vi med oss av hans främsta tips och reder ut vad vi har gemensamt.

Han säger några saker som vi alla kan lära oss av tycker jag. Det går på temat att leta efter det vi kallar ”icke information”, dvs att leta efter information som borde finnas i en CV men inte finns där.

Referensen som försvann

Ett av hans huvudtips är nämligen att man ska titta på de referenser som kandidaten ger och fundera över vilka referenspersoner som borde ha funnits där. Det handlar om att se strukturer. Vi tar ett exempel. Pelle har i sin CV fyra anställningar som säljare. I tre av fallen så har han angett sin tidigare närmsta chef men i ett av fallen har han angett en fd personalchef. Varför förhåller det sig på det sättet? Om vi kopplar det till min bransch inom bakgrundskontroller och säkra rekryteringar så är det en del av vårt noggranna bakgrundsarbete som vi själva tillämpar.

När vi vidimerar CV så handlar det inte bara om att vidimera och verifiera den informationen som kandidaten har skrivit. Det handlar precis lika mycket om att finna vilken information det är som fattas och i nästa steg varför den fattas.

Det finns många exempel vad en kandidat hoppar över i sin CV, här är några exempel:

  • Man uppger bara två av sina tre styrelseengagemang
  • Man redovisar inte alla sina högskolepoäng utan bara sin examen
  • Man låter en kortare anställning försvinna genom att förvanska datumen på den föregående och efterföljande anställningen.

Vår analys sker i flera steg. Vi börjar med att finna vilken information som kan saknas, sedan letar vi efter just den informationen i andra källor och sedan försöker vi förstå varför kandidaten har undanhållit information. Och det är det egentligen frågan VARFÖR som är viktigast. VARFÖR undanhålls information?

Läs hela intervjun med Carl Bennet här