Säkerhetsintervju

Säkerhetsintervju

Säkerhetsintervjun är ett verktyg för extra känsliga befattningar. Den består av en utökad bakgrundskontroll med efterföljande analyser och intervju med kandidaten. Metodiken bygger på direktiven för säkerhetsprövning, Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen.

Utökad Bakgrundskontroll

Som grund till intervjun genomförs en utökad bakgrundskontroll, den innehåller följande informationsområden:

Avvikelseanalys

Bakgrundskontrollerna analyseras mot riskprofilen och iakttagelser noteras. Intervjun planeras utifrån riskprofil, den informationen som insamlats och de avvikelserna som är noterade.

Säkerhetsintervjun

Intervjun genomföras utifrån tre syften: kandidatens sanningsenlighet, primära/sekundära risker i förhållande till samt personens förhållningssätt till risker i förhållande till riskanalysen samt kandidatens förhållningssätt till risker. Säkerhetsintervjuerna hålls gärna på en neutral plats. Intervjun hålls av två erfarna intervjuare, tidsåtgången är ca 1,5 timme. Det är valbart om intervjun spelas in eller inte.

Vid intervjun kan man bland annat beröra bisysslor, droger, ekonomi, fritidsintressen, intressekonflikter, kontakter, personalia men också tidigare verksamhet, umgänge, utbildning, utlandsresor och utlandstjänstgöring.

Analys och rapport

Analys efter genomförda intervjuer sker i två steg. En omedelbar muntlig avrapportering till beställare om uppenbara risker som kan få till följd att kandidaten inte är tänkbar for uppdraget givet riskanalysen. Därefter sammanställs en skriftlig rapport som avrapporteras till kund vid möte och överlämnas i pappersformat.