Bakgrundskontroll

Bakgrundskontroll

Validas bakgrundskontroller är passande för bolag som har ett löpande rekryteringsflöde. Valida blir er partner gällande riskbedömningar av era slutkandidater.

För att skapa en enhetlig process för bakgrundskontroller inom ert företag anpassar Valida utformningen av bakgrundskontrollerna. Alla kandidater utvärderas på lika grunder och givetvis sker bakgrundskontrollen med kandidatens medgivande.

Valida jobbar för rättvisa och trygga arbetsplatser, där det råder goda relationer – därför är utvärdering på lika grunder en förutsättning.

Så fungerar det

Ni outsourcar genomförandet och analysen av bakgrundskontroller till Valida, vilket innebär att vi tar hand om hela processen – från insamling av information till värdering och rekommendation. Den rekommendation vi återkommer med baseras alltid på det krav/riskprofil ni har tagit fram för den aktuella tjänsten kopplat till en bedömningsmatris vi tillsammans har skapat. Vanligtvis är rekommendationen att kandidaten är klar att anställa, ett annat utfall är att det framkommer information som enligt er bedömningsmatris gör att kandidaten inte är anställningsbar. Ibland framkommer det information som bedöningsmatrisen inte avhandlar och då behöver vi tillsammans utreda det vidare.

En bakgrundskontroll kan omfatta följande informationsområden:

  • personalia
  • akademisk utbildning
  • tidigare befattningar
  • rättsärenden
  • ekonomi
  • körkort