Ny VD på Valida

Elsa Akman är ny VD för Valida.

Hej Elsa och grattis, hur känns det?
 Tack det känns toppen!

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har jobbat med bakgrundskontroller på olika sätt sedan 2010. Både genom att hjälpa företag och organisationer till trygga rekryteringar men också genom att ge konsultativt stöd i ämnet. Idag hjälper jag våra kunder att identifiera och värdera risker i olika befattningar, utarbeta policys och riktlinjer och implementera bakgrundskontroller i större organisationer.

Vad lockade dig till Valida?
-För mig är det väldigt viktigt att arbeta med kollegor som har goda värderingar och både fötterna på jorden, i en verksamhet där jag tydligt känner ”the higher meaning”- att hjälpa våra kunder att skapa trygga arbetsplatser. Jag har också  jobbat med Henrik Carlbark som är tidigare VD och nu styrelseordförande i många år. Vi är ett bra team och jag ser mycket fram emot att få vidareutveckla Valida  tillsammans med Henrik.

Att nu få möjligheten att fortsätta sprida budskapet om vikten av våra tjänster känns väldigt roligt! Jag älskar mitt jobb och ser fram emot att fortsätta etablera Valida som det självklara valet av leverantör gällande bakgrundskontroller och konsultativt stöd. Vi har också tagit fram en rad nya tjänster som är helt unika på marknaden både i Sverige och globalt som jag ser fram emot att lansera.

Vad är det viktigaste när det gäller bakgrundskontroller?
-Det är fyra saker jag främst vill lyfta fram.  Att ha ett klart syfte med varför man behöver göra en bakgrundskontroll i den aktuella befattningen. Bakgrundskontrollen skall vara utformad efter risken i befattningen, inte vara en standardiserad sökning.

Det andra är att i vår roll i rekryteringsprocessen är det lika viktigt att hitta risker som att värdera dem. Har kandidaten varit öppen med eventuella ärenden i sin historia eller har man försökt dölja något?

För det tredje är det viktigt att använda en metod i verksamheten för att utvärdera alla kandidater på lika grunder– otroligt viktigt ur ett kandidatperspektiv.

Den fjärde saken är vikten av att alltid informera tidigt i processen om att slutkandidaten kommer omfattas av en bakgrundskontroll, berätta om bakgrundskontrollen, vilken information vi kommer behandla osv. Denna delen ser jag som ett otroligt viktigt för hela processen och kring hur man väljer att vidare agera på det som eventuellt framkommit. Vad har kandidaten varit transparent med?

Vad är dina tre bästa tips vid en rekrytering?
-Personligen brinner jag för att jobba mycket med värderingar i rekryteringsprocessen. Har företaget uttalade värderingar? Och om ja, lever man efter dom? Vilka värderingar är viktiga för kandidaten och att företaget har en tydlig higher meaning. Jag fick frågan en gång i en rekryteringsprocess om jag säljer med hjärnan eller hjärtat. Och mitt svar är hjärtat och jag tror att det är otroligt viktigt att hitta sin inre motivation kopplat till den roll man har samt företaget i stort. Då tror jag man får absolut högst effekt i samarbetet mellan anställd och arbetsgivare.