Lagen om säkerhetsskydd riskerar att bli verkningslös

Brister i säkerhetskyddslagen riskerar Sveriges säkerhet. Det skriver Validas vd Veronica Jansson och efterlyser kompletterande riktlinjer i myndigheternas användande av lagen. Läs debattartikeln i sin helhet.