Intervju med Validas VD i Dagens Nyheter

DN har i flera artiklar tagit upp problemet med bristande bakgrundskontroller på svenska arbetsplatser. Veronica Jansson, VD på Valida och expert på bakgrundskontroller, intervjuades om frågan i DN:

– Säkerhetsskyddslagen i sig är bra. Men efterlevnaden fungerar inte. Arbetsgivarna har oftast inte den kompetens som krävs för att göra en säkerhetsprövning värd namnet, säger hon. Problemet är att det är upp till arbetsgivarna att bedöma hur säkerhetsprövningen ska ske.

– Vi ser exempel på att stora företag med stora behov av att anställa folk gör säkerhetsprövningar i form av gruppintervjuer – bara för att kunna checka av att det är gjort, säger Veronica Jansson som bekräftar att även när det gäller anställningar som omfattas av säkerhetsskydd så finns det brister i hanteringen. (…) En annan risk Veronica Jansson ser är att den person som ska säkerhetspröva andra sällan själv är säkerhetsprövad.

– Det finns exempel på vänskapskorruption. Problemet är stort, utbrett och känt, inte minst i hamnar och på flygplatser som ju är extremt känsliga platser om man vill värna rikets säkerhet.

Läs intervjun i sin helhet (låst för prenumeranter) >>

Foto: Raphael Stecksén/Kaffegruppen