Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Rekommenderat för CFO/Ekonomichefer

Risker som påverkar ekonomi och varumärke

 

Rekommenderat för specialister med tillgång till känslig information

Risker för att känslig information kan läcka ut eller säljas

 

Rekommenderat för VD/Ledningsgrupper och styrelseledamöter

Historiskt och/eller aktuellt affärsnätverk som kan påverka varumärket

 

Rekommenderat för befattningar som arbetar med juridiska och formella frågor

Rättsliga/Formella risker